Kendin - Współ‚praca

Firma Usługowa KENDIN współ‚pracuje z wieloma zagranicznymi firmami, dzię™ki którym oferowane usł‚ugi są… w stanie sprostać‡ oczekiwaniom nawet najbardziej wymagają…cych Klientów. Do kluczowych partnerów należą…:

Dango@Dienenthal (Siegen, Niemcy)

Wytwarza urzą…dzenia stosowane w przemyśle hutniczym w dziedzinach:

  • technologii spustowej
  • technologii pomiarowej
  • technologii kuźniczej i logistyki kuźniczej
  • techniki eliminacji żużli
  • techniki filtracji (filtry i separatory)
  • technologii piecowej (maszyny ł‚adują…ce, rydlują…ce itp.)

QuantorForm Ltd. (Szwajcaria)

Producent najbardziej użytecznego programu do symulacji w hutnictwie

Gröditzer Kurbelwelle Wildau GmbH (Wildau, Niemcy)

Producent wał‚ów korbowych, pół‚wyrobów, wyrobów gotowych lub montowanych do 25.000 kg

Ingenieurbüro Erlenkamp (Oldenswort, Niemcy)

Biuro doradcze w branży wykonywania odkuwek swobodnie kutych oraz produkcji stali jakościowych

Ingenieurbüro Dr.Harabasz (Gevelsberg, Niemcy)

Biuro doradcze w zakresie technologii kucia stali stopowych, stopów niklu oraz tytanu. Zajmuje się także doborem urzą…dzeń„ kuźniczych. Firma współ‚pracuje z PRESSTRADE KEHL z siedzibą… w Niemczech

©Copyright 2010 F.U. Kendin, webdesign Szymon Kądzielawa, valid XHTML 1.0 Strict, valid CSS 2.1