Firma KENDIN powstała w 2003 roku i w ciągu kilkunastu lat działalności na rynku staliśmy się ekspertami w dziedzinie doradztwa technologicznego dla hutnictwa. Jesteśmy specjalistami służącymi pomocą przy doborze technologii oraz wyborze urządzeń dla przemysłu hutniczego ze szczególnym nastawieniem na przemysł kuźniczy. Nasza działalność obejmuje także pomoc przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz wprowadzaniu nowych materiałów takich jak stopy tytanu, niklu oraz stali specjalnych.

Od początku naszej działalności bierzemy aktywny udział w pracach Związku Kuźni Polskich oraz Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa w Krakowie.